AapoPukk
Jälgi

Otsing

Gertrudi erakursus
  -  Gertrudi erakursus

KURSUSE OLEMUS: Aapo Puki erakursus – õpetaja ja õpilane töötavad tunni materjaliga üheaegselt kõrvuti samas ruumis. Esimene tunni osa näeb välja selliselt, et õpetaja teeb teatud metoodilise võtte näite oma töö peal ette ja õpilane kordab seda sama oma töö peal. Samm sammult liigutakse edasi ja omandatakse uusi tehnilisi võtteid. See on esimene teadmiste kogumise 45 minutit. Teine 45 minutit on uute teadmiste rakendamise aeg. Õpetaja paneb ette natuurist joonistamise või maalimise ülesande. Õpetaja näitab ette ja õpilane tuleb järgi. Pliiatsijoon pliiatsijoone ja pintslitõmme pintslitõmbe kaupa liigutakse koos paralleelselt edasi. Lapsele vastuvõetavas piltlikus keeles annab õpetaja kogu materjali edasi. Nii õpitakse põhilisi klassikalisi metoodilisi kujutava kunsti võtteid. Selle distsipliini sees tuleb väga hästi esile, millistes valdkondades on õpilane loomult andekas ja milliseid külgi tuleb rohkem arendada. Tunnid on maitsestatud elavate näidete, naljade ja üllatustega. Kui õpilane on võimeline jätkama süvenenud tööga, siis pikendatakse õppepäeva. Aja jooksul annab õpetaja õpilasele ka iseseisvaid töid teha. Liigutakse läbi erinevate tehnikate: pliiats, süsi, pastell, akvarell, akrüül ja õli. Käsitletavad teemad: kipsornament, natüürmort, portree, lilled, figuur, loodus, interjöör.

Õpilase areng sõltub edasiliikumise võimest, püsivusest ja andest.

KURSUSE TIHEDUS:

2 korda nädalas 1,5 – 2 tundi korraga (koos pausiga).

KURSUSE EESMÄRK:

Viia Gertrudi väljendusvõime ja tehnilised oskused sellise tasemeni, et muutub jõukohaseks suure õlimaali läbiviimine.

Aprill 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30.- Vundamendi kindlustamine.

Mai 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31. – Õlimaali tehnilised võtted ja suure töö kavandid.

Juuni 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28.- Õlimaali valmimise aeg.

Vajadusel muudetakse käigult päevi või kella aegu.

GERTRUDI ERATUNNID!

9.04.2020

HARILIK PLIIATS: joone olemus, mitmikjoone kasutus, kujundid, viirutused, kattuvad viirutused.

KIPSORNAMENT: ülesehitus, kompositsioon, silmaga mõõtmine, peegli kasutamine, punane kile, valguse kompositsioon, varju kompositsioon, poolvari.

ÕLIMAAL: pintsel, värv, tärpentin, värvi paksus, pinstlitõmbe olemus, titaan valge, tooni muutmine, gradatsioon, segamise põhimõtted.

GERTRUDI ERATUNNID!

12.04.2020

MATERJAL: Press-süsi ja puusüsi.

NATÜÜRMORT: 2 eset, mis on erinevate kõrgustega ja erineva kaugusega vaatajast. Samuti on nad ka erineva kujuga ja erinevast materjalist.

Kaks eset on ka erineva hele-tumedusega. Taustaks on neutraalne hall kangas. Valgus on ühest allikast .

PUUSÖEGA ALLAJOONISTAMINE: Puusöe peene pika põletatud oksaga kompositsiooni ülesehitus, kaks objekti koos ühe kujundina, suure kujundi jagamine pooleks nii kõrgusesse kui laiusesse.

Vaasi ellipsid, silmapiir ja ellipsite reegel, sümmeetriline vaas. Näpuga laialiajamine.

PRESS-SÖEGA JA KUSTUKUMMIGA “MAALIMINE”: Press-söe pulga külje kasutamine, salvrätikuga hajutamine. Kustukummiga valge sissejoonistamine. Söega jätkamine. Tume, pooltume, hele. Suur pindala, väiksem pindala, kõige väiksem pindala.

Leia kolm viga ja pane nad tähtsuse järjekorda.

GERTRUDI ERATUNNID!

16.04.2020.

MATERJAL: Harilik pliiats, kumm, akvarell, akvarellipaber, vesi, oravakarva pintsel.

AKVARELL: Laua kallak. 24-värvine karp. Värvide lahtisegamine, värskendamine. Värvide asukohad.

HARILIK PLIIATS: Allajoonistus õrna alusjoonega. Korduv õrn ja kandiline joontepõimik.

KOMPOSITSIOON: Paberilehe fookuspunkti leidmine. Diagonaalide kasutamine. Objektist minivisandi tegemine. Suure heletumeduse määramine. Põhitöö alustamine. Need kohad võivad algusest peale olla veidi tumedama kontuuriga, kus saab olema hiljem külgnemine tumeda pinnaga. PROTSESS: Kõige heledama värvi määramine lahtisegatud värvikaardi abil. Kõige heledama koha valgeks jätmine. Jätkatakse kolme suure heleda pinna värvi määramisega. Millistest värvidest koosneb segu. Kõigepealt avali silmaga määramine. Kui värvisegu on leitud ja väljasegatud, siis udukil silmaga vaatamine, lisatakse toonimuutja. Liigutakse objekti siseste pindadega suurelt pindalalt väiksemate pindalade suunas. Kui paistab, et uus pind on sarnast tooni, siis muudetakse see toon tahlikult uueks. Samm sammu kaupa liigutakse õpetaja juhiste abil kuni lõpuni. Lõpuks vähemtähtsad objektid kokkuvõtva üldise värviga ja taust.

KOLM OLULIST ASJA: Peegel, distants, udukil silm.

GERTRUDI ERATUNNID 4/24.

19.04.2020.

AEG: 2 x 60 minutit koos 10 minutilise vaheajaga.

MATERJAL: Harilik pliiats HB, kumm, A4 valge koopiamasina paber, teritaja, maalriteip.

OJEKT: Kipsist elusuurune tahuline mehepea.

TÖÖ ASEND: Püstine joonistuslaud molberti peal.

TEGEVUS: Kaks valget paberit on molbertil üksteise kõrval. Õpetaja kommenteerib, mida ta teeb ja õpilane teeb täpselt sama asja järgi. Õpilane samuti kommenteerib joonistamise ajal oma tegevust.

ÕPPIMISE ETAPID: Objekti paigutus lehel. Portree puhul näo vaatamise suund. Üldine valguse ja varju piir. Olulised suunad kompositsiooni ülesehituses. Valge, helehall ja tumehall. Rippuv pliiats, kui vertikaalne abijoon. Objekti jagamine pooleks nii kõrgusesse kui laiusesse. Objekti jagamine kolmandikeks nii kõrgusesse kui laiusesse. Salvrätikuga kogu pildi nühkimine halliks. Kustukumm, kui valge värv. Kustutades on teravad servad ja puhas pind. Kustutades võimendame valge kohalolu ka poolvalgete alade üle. Suurem pindala, keskmine pindala ja väikseim pindala – seda nii heleduste, kui tumedustega. Nägu püsib koos nina ja silmade vahelise kolmnurga alusel. Mööda suurt valguse ja varju piiri laskume ülalt alla minnes teravamaks, detailsemaks ja tugevamaks. Kaasame tausta kogu joonistuse protsessi. Analüüsime pidevalt verbaalselt miks me midagi teeme.

NELI OLULIST ASJA: Peegel, distants, udukil silm, punane kile.

GERTRUDI ENDA TÄHELEPANEKUD: 1. Ehitame ülesse kandiliselt. 2. Erinevad hallid aitavad meil kujutada. 3. Ühtlase viirutuse tegemine vajab praktikat.

GERTRUDI ERATUNNID 5/24.

23.04.2020

AEG: 2 x 60 minutit koos 10 minutilise vaheajaga.

MATERJAL: Puusüsi, Charvin profiklassi õlivärvid, lõuend papil 40 x 30 cm, Titanium White, Raw Umbra, seaharjas pintslid, Charvin puhastatud tärpentin, puust palett, lahustitops, salvrätik.

OBJEKT: Klassikaline kipsist lill-ornament.

TÖÖ ASEND: Püsti seistes molberti taga.

TEGEVUS: Õpetajaga kõrvuti maalib õpilane täpselt järgi, etapp etapi kaupa. Õpilane ei täida ülesandeid automaatselt, vaid mõtestab läbi – enne ei tee edasi, kui ise veendub selle etapi vajaduses. Õpilane väljendab end verbaalselt selle tegevuse kohta mida ta teeb.

ÕPPIMISE ETAPID: Kompositsiooni kuldreegel objekti “paspartuu” osas, pikkade sirgetega allajoonistamine, suur hele ja suur tume, hall viirutus, kõige tumedama märkimine, salvrätikuga laialiajamine – kaob valge ja must muutub halliks, Titanium White tuleb sisse kolme kuni viie pinna kaudu, alusjoonistus paraneb töö käigus, Raw Umbra ja Titanium White segu, segamise põhimõtted, surnud pind, heleduse sissejätmine, trepiastme võrra tumedamaks, joonistus paraneb, kogu pilt on korraga kaadris, Raw Umbra läheb aina tugevamaks iga uue seguga.

KUUS OLULIST ASJA: Peegel, distants, udukil silm, punane kile, ühtlane katmine, segu ei ole kirju!

GERTRUDI ERATUNNID 6/24.

26.04.2020

TEEMA: INTERJÖÖR PASTELLIS.

AEG: 2 x 60 minutit koos 5 minutilise vaheajaga.

MATERJAL: Beeži tooni õhuke pastellipaber Canson, harilik pliiats, kummi ei kasuta, limiteeritud paletiga Rembrandt pastellid.

TÖÖ ASEND: Istudes molberti taga.

TEGEVUS: Leida üles kõige heledamad kolm pinda, leida üles kõige tumedamad kolm pinda, kompositsioon, SILMAPIIR, koondumised, kallakud, mõõtmine pliiatsi abil, poolitamine, kolmanditeks tegemine. Punase kile abil eraldame heleduse ja tumeduse. Kogu pind katta paberi pinnast veidi tumedama tooniga. Tuua sisse külm suur toon, millega katta ära kõik tumedused ja poolvarjud, kus sinine on esindatud. Valge esindab valgusallikat ja heledaid pindu. Valget kasutada väheneva intensiivsuse suunas. Must paneb paika kompositsiooni täpsuse ja rõhuasetused. Näpuga laialiajamine – siit alates on tegemist maaliga. Töö hakkab kõnelema ja dikteerima, kuidas edasi tegutseda. Uue vajaliku värvi sissetoomine. Viirutus, täispind ja laialiajamine. Eemalt vaatamine. Detailide täiustamine. Saatedetailide sissetoomine ainult läbi fookuspunkti.

AAPO: Milline tehnika siiani on sulle kõige rohkem meeldinud?

Gertrud: See tänane pastell ja ka süsi! #aapopukikunstikool

GERTRUDI ERATUNNID 7/24.

30.04.2020

TEEMA: PEALUU MUSTA TU??IGA.

AEG: 2 x 60 minutit koos 5 minutilise vaheajaga.

MATERJAL: Akvarellipaber 300gr Arches Cold Pressed, must akvarell, oravakarva pintsel Roubloff nr 6, harilik pliiats HB, kustukumm, teritaja.

TÖÖ ASEND: Istudes molberti taga.

TEGEVUS: Allajoonistus pikkade sirgetega kolmnurkselt üle kogu pildi, objekti lühema külje suhe pikemasse külge, objekti keskpunkt, rist klaasi peal, vertikaalsed abijooned, must tušš, taust ja selle korrigeerimine, hall tušš, pintsli asend, vee kogus, salvrätik, hall halli sees, kõige mustem must lõpuks.

OLULISED ASJAD: õrn joon, nurgelisus üle servade, suuremast väiksemaks, ühtlane tugevus üle pildi, kolmnurga põhimõte, varjupiiri rõhutamine.

GERTRUDI ERATUNNID 8/24

03.05.2020

TEEMA: OBJEKT – KORTSUS PABER MAALITUD AKVARELLIDEGA

AEG: 2 x 60 minutit koos 5 minutilise vaheajaga.

MATERJAL: Akvarellipaber 300gr Arches Cold Pressed, 24-värvine akvarellikarp, oravakarva pintsel Reubloff nr 6, veetops, harilik pliiats, kumm.

TÖÖ ASEND: Istudes molberti taga.

TEGEVUS. Allajoonistus: pildi kompositsioon, objekti laius ja kõrgus, objekti keskpunkt, valguse ja varju pindalade suhe. Värv: Liigume värv värvi kaupa alustades valguse toonist. Trepiastmed heleduse poolt tumeduse suunas. Värvi määramine udukil silmaga. Kontroll punase klaasiga, peegliga, distantsilt. Katmine: Ühtlane valitud toon, vesi vesi vesi. Liigume värvide kaupa, valitud toon, valitud tooni järel.

OLULISED ASJAD: Värvi kujund, kujundid ei kordu. Töö lõpus ei kordu ka värvi intensiivsus ja lahjus. Iga pintslitõmme on uus info suures mustris.

GERTRUDI KUNSTITUNNID 9/24

II ETAPP: Õlimaali kuu.

07.05.2020

TEEMA: MAASTIK MEREVAADE – FOTO PEALT MAALIMINE.

AEG: 2 x 60 minutit koos 5 minutilise vaheajaga.

MATERJAL: Lõuend papil, Charvin profiklassi õlivärvid, puhastatud Charvin tärpentin, puidust palett, lahusti tops, salvrätik, seaharjas pintslid.

TÖÖ ASEND: Istudes ja seistes molberti taga.

TEGEVUS: Alusjoonistus puusöega, rist poolitab pildi kõrgust-laiust, neljandike keskpunktid, hõre kandiline joonistus üle kogu pildi, pildi jaotamine kuueks põhiliseks alusmaalingu tooniks, muljetooni valik värvitabelist, muljetooni rikastamine põhivärvide abil, pintsli asend, värvilabidas, värvi segamine, värvi lõuendile kandmine, värvipinna ühtlustamine, segutooni tekkimine lõuendil.

OLULISED ASJAD: Peegel, udukil silm, vertikaalne kesktelg, horisontaalne kesktelg, töökoha organiseeritus, täpsus, puhtus.

GERTRUDI KUNSTITUNNID 10/24

II ETAPP: Õlimaali kuu.

10.05.2020

TEEMA: VÄRVIÕPETUSE ABC, MEREVAATE JÄTKAMINE.

AEG: 2 x 60 minutit koos 10 minutilise vaheajaga.

MATERJAL: Lõuend papil, Charvin profiklassi õlivärvid, männivaigu tärpentin, Dammar lakk matt, puidust palett, lahusti tops, salvrätik, seaharjas pintslid.

TÖÖ ASEND: Istudes ja seistes molberti taga.

TEGEVUS: Eelmise seansi paksu värvi mahakraapimine, kinnikuivanud pintslikarvade eemaldamine, 4 värvigruppi, 3 toonisisest erinevust valguse, keskmiste alade ja varju alusel. Värvi visuaalne meeldejätmine, värvide nimetuste meeldejätmine. Suurte pindadega alusmaalingu tükeldamine väiksemateks pindadeks uute toonide abil. Alustamine kõige tumedamast pinnast. Värvitabelist värvi suuna määramine. Värvi kodu, värvi pesa, suurim pindala, vähenev pindala, pintsli asend, pintsel katab, pintsel libab, pintsel kraabib, uus värv erineb eelmisest kihist ja tänastest toonidest, keskplaanis on detaili kõige rohkem. Portree ja maastiku erinevus. Maastikus otsi sama tooni sama horisontaali pealt. Portrees otsi sama tooni sama vertikaali pealt.

OLULISED ASJAD: Peegel, udukil silm, eemalt vaatamine, värvimassi segamine.

PALETT EI TOHI NÄLGIDA. MAALIL PEAB OLEMA VÄRVIMASSI, NAGU LIIVA LIIVAKASTIS.

GERTRUDI KUNSTITUNNID 11/24.

ÕLIMAALI KUU III.

14.05.202.

TEEMA: MEREVAATE JÄTKAMINE. SOOJAD, KESKMISED JA KÜLMAD VÄRVIRÜHMAD.

AEG: 2 x 60 minutit koos 10 minutilise vaheajaga.

MATERJAL: Lõuend papil, Charvin profiklassi õlivärvid, männivaigu tärpentin, Dammar lakk matt, puidust palett, lahusti tops, salvrätik, seaharjas pintslid.

TÖÖ ASEND: Istudes ja seistes molberti taga.

TEGEVUS: Eelmise seansi paksu värvi mahakraapimine. Meretoonide kõige tumedama koha määramine. Hoidumine kaugusest eemale. Iga pintslilöök või uus ala või uus kontakt lõuendiga peab olema näöhtav paari meetri peale. Liigume sinistega järjest heledamate suunas, kuni valgeni välja. Siniste kesktoonidepööramine rohekas pruuniks, millega saab tulla kaljude peale. Esi-ja tagaplaan hoida detailivaesemaks. Vormihari ja keskplaan on detailne. Pildi pööramine 90 kraadi võrra ümber oma telje. Iseseisev jätkamine. Paleti pesemine. Töökoha puhastamine.

OLULISED ASJAD: Peegel, udukil silm, eemalt vaatamine, pildi pööramine.

GERTRUDI KUNSTITUNNID 12/24

ÕLIMAALI KUU IV.

17.05.2020

TEEMA: MEREVAATE JÄTKAMINE. SOOJAD, KESKMISED JA KÜLMAD VÄRVIRÜHMAD

AEG: 2 x 60 minutit koos 10 minutilise vaheajaga.

MATERJAL: Lõuend papil, Charvin profiklassi õlivärvid, männivaigu tärpentin, Dammar lakk matt, puidust palett, lahusti tops, salvrätik, seaharjas pintslid.

TÖÖ ASEND: Istudes ja seistes molberti taga.

TEGEVUS: Eelmise seansi paksu värvi mahakraapimine. Kogu pildi tumedaima koha määramine. Peen pintsel ja täpne detail. Iga tumeduse juures leida värvisuund. Charvini värvikaart.

Värvi leidmine laboratoorse värvitabeli abil. Tugev pind ja libav pind. Sama värviga kuni kaks kohta. Iga värv peab olema nähtav paari meetri pealt. Järgmise töö – suure maali kavandi väljatöötamine.

OLULISED ASJAD: Peegel, udukil silm, eemalt vaatamine, pildi pööramine.

GERTRUDI KUNSTITUNNID 13/24

SUURE MAALI TEGEMINE I.

21.05.2020.

TEEMA: SUURE LOODUSVAATE MAALIMINE ÕLI TEHNIKAS.

AEG: 2 x 60 minutit koos 5 minutilise vaheajaga.

MATERJAL: Lõuend alusraamil, Charvin profiklassi õlivärvid, männivaigu tärpentin, Dammar lakk matt, puidust palett, lahusti tops, salvrätik, seaharjas pintslid.

TÖÖ ASEND: Istudes ja seistes molberti taga.

TEGEVUS: Kavandamine, lõuendile diagonaalid ja poolitamine, neljandike keskpunktid, originaalist väljatrükk koos joonte võrgustikuga, pildi ülekandmine lõuendile, süsi, söe laialiajamine, suured heledused ja suured tumedused.

OLULISED ASJAD: Peegel, udukil silm, eemalt vaatamine.

GERTRUDI KUNSTITUNNID 14/24.

SUURE MAALI TEGEMINE II.

24.05.2020.

TEEMA: SUURE LOODUSVAATE MAALIMINE ÕLI TEHNIKAS.

AEG: 2 x 60 minutit koos 5 minutilise vaheajaga.

MATERJAL: Lõuend alusraamil, Charvin profiklassi õlivärvid, männivaigu tärpentin, Dammar lakk matt, puidust palett, lahusti tops, salvrätik, seaharjas pintslid.

TÖÖ ASEND: Istudes ja seistes molberti taga.

TEGEVUS: Värvid. Taevavärvid. Värvitabeliga mõõtmine. Õige värvi leidmine. Värvi kohandamine vajalikus heletumedus ja värvi suunas. Liigume tumedamast heledamaks. Hoiame kogu kompositsiooni oma kontrolli all.

OLULISED ASJAD: Peegel, udukil silm, eemalt vaatamine.

GERTRUDI KUNSTITUNNID 15/24.

SUURE MAALI TEGEMINE III.

28.05.2020.

TEEMA: SUURE LOODUSVAATE MAALIMINE ÕLI TEHNIKAS.

AEG: 2 x 60 minutit koos 5 minutilise vaheajaga.

MATERJAL: Lõuend alusraamil, Charvin profiklassi õlivärvid, männivaigu tärpentin, Dammar lakk matt, puidust palett, lahusti tops, salvrätik, seaharjas pintslid.

TÖÖ ASEND: Seistes molberti taga.

TEGEVUS: Looduse värvid. Tagumine mets. Suured pindalad kõigepealt. Värvitabelist värvi määramine ja siis selle rikastamine põhivärvide abil.

Täiesti uus lähenemine: vajaliku värvi kokkusegamine vajalikest vastandtoonidest.

OLULISED ASJAD: Peegel, udukil silm, eemalt vaatamine.

GERTRUDI KUNSTITUNNID 16/24. SUURE MAALI TEGEMINE IV.

31.05.2020.

TEEMA: SUURE LOODUSVAATE MAALIMINE ÕLI TEHNIKAS.

AEG: 2 x 60 minutit koos 5 minutilise vaheajaga.

MATERJAL: Lõuend alusraamil, Charvin profiklassi õlivärvid, männivaigu tärpentin, Dammar lakk matt, puidust palett, lahusti tops, salvrätik, seaharjas pintslid.

TÖÖ ASEND: Seistes molberti taga.

TEGEVUS: Värvide valimine tabeli järgi. Puhta tabelivärviga kompositsiooni leidmine. Alustame tumedast ja liigume heleda suunas. Aktiivne värv ja kuiv pintsel. Värvikompositsioon. Pildi pööramine.

OLULISED ASJAD: Peegel, udukil silm, eemalt vaatamine.

GERTRUDI KUNSTITUNNID 17/24.

SUURE MAALI TEGEMINE V.

04.06.2020

TEEMA: SUURE LOODUSVAATE MAALIMINE ÕLI TEHNIKAS.

AEG: 2 x 60 minutit koos 10 minutilise vaheajaga.

MATERJAL: Lõuend alusraamil, Charvin profiklassi õlivärvid, männivaigu tärpentin, Dammar lakk matt, puidust palett, lahusti tops, salvrätik, seaharjas pintslid.

TÖÖ ASEND: Seistes molberti taga.

TEGEVUS: Tänaseks eesmärgiks on katta kõik pinnad. Värvide määramine tabeli järgi. Seejärel liigutame tooni õigemaks puhaste põhivärvide abil. Selleks kasutame vastavalt kas valgustatud ala põhivärve või valguse ja varju piiril olevaid põhivärve või varjuala põhivärve. Hoiame silma peal värvikompositsioonil. Sama tooni korduvus üle kogu pinaa.

OLULISED ASJAD: Suur peegel, väike peegel, udukil silm, punane kile, eemalt vaatamine.