AapoPukk
Jälgi

Otsing

10 õlivärvi meetod
  -  10 õlivärvi meetod

See on lihtne teejuht õlivärvide maailma.

Kursus sobib juba “vanadele kaladele” kui ka neile, kes värvidega või õlivärvidega pole varem kokku puutunud! Sama meetod on kergesti rakendatav ka akrüüli, guašši ning akvarelli puhul. Maalija saab hakkama viie külma ja viie sooja tooniga! Kursuse jooksul omandatakse praktilisi võtteid reaalset portreed tehes, maalitakse natuurist ehk elava modelli pealt. Kuna inimsilm on fotost palju tundlikum, siis foto abi me ei kasuta. Tegemist on värviõpetuse baasteadmisi andva kursusega, mis tagavad õppijale kindlustunde suvalistes uutes olukordades. Tavaliselt on tõelise kunstiinimese jaoks iga uus töö, uus teadmatus ja uus olukord ning just sellepärast vajabki kunstnik neis olukordades midagi kindlat. See meetod siin, on see, millele saab kindel olla!

On kunstnikke, kes ei mõõda kunagi värve, kui just nad ei tee mõnd uurimust. Kui su ateljees juba on su ees elav modell, siis pole palju ruumi värvide mõõtmiseks ja metoodilisteks abimaterjalideks. Ja kui sul on just sellised tööd ees, siis sa seda kursust praegu ei vaja, sest elavas olukorras tuleb kasutada automaatselt juba kõike neid teadmisi, mis sinna eelnevalt kinnistunud on, nii teoorias kui praktikas. Kui aga mõelda oma järgmiste tööde peale, uute väljakutsete peale, enda harimisele, siis võiks sellest kursusest abi olla!

Kursus on eelkõige mõeldud neile kunstiõppijatele, kes vajavad uusi teadmisi, et liikuda järgmisele tasandile. See on õppimise kursus, ühe uue meetodi omandamise kursus. See ei tähenda, et ainult nii peaks maalima, aga viga oleks ka seda meetodit mitte teada, mitte läbi teha. Meetodeid on väga mitmeid ja erinevaid ja nad kõik tugevdavad kunstniku tagalat, personaalset mina. Olles omandanud ja kogenud mitmeid metoodikaid, noppides ülesse talle sobivaid tõdesid, saab kunstnik teha just talle ainuomaseid otsuseid oma tehnika väljaarendamisel!

Olen 20-aasta maalimise järel jõudnud sellesse lihtsasse värvide kasutamise mudelisse! Limiteeritud paletiga maalimist on kasutanud paljud tuntud portreemeistrid ka kunstiajaloost, näiteks meistrite tipud John Singer Sargent ja Anders Zorn. Tahan seda meetodit jagada!

Kohtumiseni,

Aapo Pukk